lô căn - yhocbandia.vn

 

Tên khác: Rễ Lau, Vi Kinh….

+ Trong Lô căn có Protein 6%, các loại đường 51%, Asparagin 0,1%, Arginin (Hiện Đại Thực Dụng Trung Y Dược).

+ Invitro, thuốc có tác dụng kháng khuẩn đối với Liên cầu khuẩn dung huyết Beta (Trung Dược Học).

+ Lô căn vị ngọt, tính hàn, là thuốc thanh Phế, dưỡng âm, sinh tân. Lô căn, Thạch hộc đều trị tân dịch bất túc nhưng Lô căn dùng cho khí âm mới bị tổn thương, sức tư dưỡng yếu, không dễ bị tà khí lưu lại, Thạch hộc là thuốc dùng cho phần âm, phần âm bị tổn thương tương đối nặng, sức tư dưỡng mạnh, dùng không thích đáng sẽ dễ bị tà lưu lại (Thực Dụng Trung Y Học).

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2011\/08\/L_cn%20-%20yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2011\/08\/L_cn%20-%20yhocbandia.jpg","subHtml":"l\u00f4 c\u0103n - yhocbandia.vn"}]