noi doi

Để bảo đảm những thông tin trong quá trình khám bệnh thu thập được từ bệnh nhân là trung thực, cần có những biện pháp nhất định. Có một số ít bệnh nhân khi đến bác sỹ khám bệnh vì lý do nào đó khong khai bệnh đầy đủ, không sử dụng đúng họ tên của mình, làm khó khăn cho quá trình vào sổ, theo dõi diễn biến và quản lý.

Thầy Mạnh Tử từng nói " Trong lòng ngay thẳng thì con ngươi sáng ngời, trong lòng không ngay thẳng thì con ngươi lờ đờ; Nghe lời nói, xem con ngươi, người dấu ta sao được" 

Ta biết bán cầu đại não trái với người thuận tay phải là trung tâm xử lý thông tin, nói dối là đưa ra những thông tin sai lệch với thực tế khách quan 1 cách có chủ đích. Để người nghe tin đó là thực tế khách quan người nói dối phải xử lý nhanh thông tin ở bán cầu đại não trái trước khi phát ngôn. Trong tức thời bán cầu này hoạt hoá mạnh lên, kéo theo phản ứng của 1 số dây thần kinh sọ não chỉ huy nhãn cầu bên trái, do vậy con ngươi 2 mắt trong tức thì đảo sang trái rồi mới trở về trung tâm. Nhờ quan sát này ta phát hiện nói dối. Biện pháp không thích hợp với những người thường xuyên nói dối hoặc bản lĩnh vững vàng với hệ thần kinh thép.

Bs. Hoàng Sầm

Nghiên cứu viên cao cấp

Viện Y Học Bản Địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/11.2018\/noidoi.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/11.2018\/noidoi.jpg","subHtml":"noi doi"}]