VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP VIỆN NGHIÊN CỨU

Sáng ngày 20/06/2024, tại Hội trường tầng 3, Viện Y học bản địa Việt Nam đã tổ chức báo cáo nghiệm thu kết quả đề tài ‘NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM RU-26 SAMAN GIÁNG HOÁ RƯỢU TĂNG CƯỜNG’

Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên:

  1. Thầy thuốc nhân dân, GS.TS.BS Trương Việt Bình, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam; Phó chủ tịch Hiệp hội Đào tạo Trung y Thế giới; nguyên Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam); chủ tịch hội đồng.
  2. Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS. BS cao cấp Phạm Duệ nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai; nguyên Giảng viên Bộ môn Hồi sức cấp cứu - Trường Đại học Y Hà Nội; Phản biện 1.
  3. Nhà giáo nhân dân, GS.TS.BS Hoàng Khải Lập, nguyên Hiệu trường trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên; Phản biện 2.
  4. GS.TS Ngô Xuân Bình, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH&CN; Ủy viên.
  5. PGS.TS.BS Trịnh Xuân Đàn;
  6. PGS.TS.BS Trần Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên; Ủy viên.
  7. TS.BS. Ngô Quang Trúc; Ủy viên.
  8. TS Phạm Quốc Chính; Ủy viên. ( vắng mặt )
  9. CN Quách Thị Minh Thắng; Thư ký.

PGS.TS Hoàng Hà thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình đề xuất đề tài, xây dựng đề cương, xúc tiến nghiên cứu, thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và trình bày kết quả, kết luận của nghiên cứu. Đề tài được tiến hành nhằm giải quyết tính bức thiết của hiện tượng xã hội: tham gia giao thông có nồng độ còn trong máu và hơi thở là vi pháp pháp luật. Đề tài giải quyết được các mục tiêu đề ra, kết quả sản phẩm khoa học được hội đồng đánh giá xuất sắc.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu điều hành hội đồng khoa học đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của hội đồng để nâng tầm giá trị của đề tài.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài:

BS. Hoàng Sầm, Chủ tịch Hội đồng Viện phát biểu khai mạc buổi nghiệm thu

BS. Hoàng Sầm, Chủ tịch Hội đồng Viện phát biểu khai mạc buổi nghiệm thu

 

 

TS.BS. Ngô Quang Trúc

TS.BS. Ngô Quang Trúc, Viện trưởng Viện Y học bản địa Việt Nam đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và trao quyền điều hành buổi nghiệm thu cho Chủ tịch Hội đồng

GS.TS.BS. Trương Việt Bình (Chủ tịch hội đồng) điều hành buổi nghiệm thu

GS.TS.BS. Trương Việt Bình (Chủ tịch hội đồng) điều hành buổi nghiệm thu

 

PGS.TS Hoàng Hà thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo đề tài

PGS.TS Hoàng Hà thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo đề tài

GS.TS.BS Hoàng Khải Lập

GS.TS.BS Hoàng Khải Lập (Ủy viên phản biện 1) nhận xét, góp ý về báo cáo đề tài

PGS.TS Phạm Duệ

PGS.TS Phạm Duệ (Ủy viên phản biện 2) nhận xét, góp ý về báo cáo đề tài

GS.TS Ngô Xuân Bình

GS.TS Ngô Xuân Bình (Ủy viên hội đồng) nhận xét, góp ý về báo cáo đề tài

 

 

 

PGS.TS Trịnh Xuân Đàn

PGS.TS Trịnh Xuân Đàn (Ủy viên hội đồng) nhận xét, góp ý về báo cáo đề tài

PGS.TS.BS. Trần Văn Tuấn

PGS.TS.BS. Trần Văn Tuấn (Ủy viên hội đồng) nhận xét, góp ý về báo cáo đề tài

GS.TS.BS. Trương Việt Bình

GS.TS.BS. Trương Việt Bình (Chủ tịch hội đồng) phát biểu nhận xét và tổng kết kết quả  nghiệm thu đề tài

BS. Lý Văn Cảnh

BS. Lý Văn Cảnh, Trưởng phòng An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Thái Nguyên phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

TS.BS. Phan Minh Đức

TS.BS. Phan Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu Y dược học Tuệ Tĩnh phát biểu tại buổi nghiệm thu

Ông Phạm Văn Thanh

Ông Phạm Văn Thanh – Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh FOXS-USA, Hà Nội phát biểu sự ngưỡng mộ sản phẩm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu tặng hoa chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu đề tài

Hội đồng nghiệm thu tặng hoa chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu đề tài

Thành viên hội đồng nghiệm thu chụp ảnh kỷ niệm cùng nhóm nghiên cứu đề tài

Thành viên hội đồng nghiệm thu chụp ảnh kỷ niệm cùng nhóm nghiên cứu đề tài

 

Doctor SAMAN

Người đưa tin: ThS.DS Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/1(2).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/1(2).jpg","subHtml":"BS. Ho\u00e0ng S\u1ea7m, Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng Vi\u1ec7n ph\u00e1t bi\u1ec3u khai m\u1ea1c bu\u1ed5i nghi\u1ec7m thu"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/2(2).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/2(2).jpg","subHtml":"TS.BS. Ng\u00f4 Quang Tr\u00fac"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/3(2).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/3(2).jpg","subHtml":"GS.TS.BS. Tr\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t B\u00ecnh (Ch\u1ee7 t\u1ecbch h\u1ed9i \u0111\u1ed3ng) \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh bu\u1ed5i nghi\u1ec7m thu"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/4(3).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/4(3).jpg","subHtml":"PGS.TS Ho\u00e0ng H\u00e0 thay m\u1eb7t nh\u00f3m nghi\u00ean c\u1ee9u tr\u00ecnh b\u00e0y b\u00e1o c\u00e1o \u0111\u1ec1 t\u00e0i"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/5(2).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/5(2).jpg","subHtml":"GS.TS.BS Ho\u00e0ng Kh\u1ea3i L\u1eadp"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/6(2).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/6(2).jpg","subHtml":"PGS.TS Ph\u1ea1m Du\u1ec7"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/7(2).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/7(2).jpg","subHtml":"GS.TS Ng\u00f4 Xu\u00e2n B\u00ecnh"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/8(1).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/8(1).jpg","subHtml":"PGS.TS Tr\u1ecbnh Xu\u00e2n \u0110\u00e0n"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/9(1).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/9(1).jpg","subHtml":"PGS.TS.BS. Tr\u1ea7n V\u0103n Tu\u1ea5n"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/10(1).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10(1).jpg","subHtml":"GS.TS.BS. Tr\u01b0\u01a1ng Vi\u1ec7t B\u00ecnh "},{"src":"\/resources\/upload\/images\/11(1).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/11(1).jpg","subHtml":"BS. L\u00fd V\u0103n C\u1ea3nh"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/12(1).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/12(1).jpg","subHtml":"TS.BS. Phan Minh \u0110\u1ee9c"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/13(1).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/13(1).jpg","subHtml":"\u00d4ng Ph\u1ea1m V\u0103n Thanh"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/14(1).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/14(1).jpg","subHtml":"H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng nghi\u1ec7m thu t\u1eb7ng hoa ch\u00fac m\u1eebng th\u00e0nh c\u00f4ng c\u1ee7a nh\u00f3m nghi\u00ean c\u1ee9u \u0111\u1ec1 t\u00e0i"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/15.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/15.jpg","subHtml":"Th\u00e0nh vi\u00ean h\u1ed9i \u0111\u1ed3ng nghi\u1ec7m thu ch\u1ee5p \u1ea3nh k\u1ef7 ni\u1ec7m c\u00f9ng nh\u00f3m nghi\u00ean c\u1ee9u \u0111\u1ec1 t\u00e0i"}]