Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đề nghị hợp tác với Viện Y học bản địa Việt Nam

Ngày 6/5/2021, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương  Phạm Văn Học đã có công văn số 796/2021/CV-BVHV đề nghị Viện Y học Bản địa Việt Nam hợp tác, hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

 

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/De-xuat-ho-tro-cm-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/De-xuat-ho-tro-cm-1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/De-xuat-ho-tro-cm-2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/De-xuat-ho-tro-cm-2.jpg","subHtml":""}]