Tác giả: Gordon G Gallup Jr , Rebecca L Burch , Steven M Platek

Lược dịch: Hoàng Sầm

Tóm lược:

Trong một mẫu gồm các nữ sinh viên đang hoạt động tình dục, việc sử dụng bao cao su, như một thước đo gián tiếp về sự hiện diện của tinh dịch trong đường sinh sản, có liên quan đến điểm số trong Bảng kiểm bệnh trầm cảm của Beck. 

Những phụ nữ quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su ít bị trầm cảm hơn những phụ nữ sử dụng bao cao su. Trầm cảm và ý định tự tử ở những phụ nữ sử dụng bao cao su cũng tỷ lệ thuận với việc sử dụng bao cao su thường xuyên. 

Đối với những phụ nữ không sử dụng bao cao su, điểm trầm cảm tăng lên khi lâu không quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục trong 1 thời gian dài.

Những dữ liệu này phù hợp với khả năng tinh dịch có thể đối kháng với các triệu chứng trầm cảm; và bằng chứng cho thấy âm đạo đã hấp thụ một số thành phần của tinh dịch có thể được phát hiện trong máu trong vòng vài giờ sau khi sinh hoạt tình dục.

Tham khảo: Does semen have antidepressant properties? - PubMed (nih.gov) 

Bs Hoàng Sầm

[]