Chi đoàn Viện Y học bản địa Việt Nam vui hè

Trong chuyến tham quan, nghỉ dưỡng từ ngày 31/5 – 04/6/2022 của Viện Y học bản địa Việt Nam, chi đoàn và chi bộ Y học bản địa đã tiến hành tổ chức team bulding nhằm tăng cường tình đoàn kết với phương châm ‘’ Hiểu biết – Hành động – Hiệu quả’’ và “ Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển’’

Tham gia Team building có 3 đội thi với 3 trò chơi: Thuyền ra khơi, Chuyển đá xây hải đảo, Đồng lòng tát biển đông.

Một số hình ảnh về chương trình team bulding:

Ban tổ chức phổ biến luật chơi các trò chơi

Các đội tham gia trò chơi Thuyền ra khơi

Các đội tham gia trò chơi Chuyển đá xây hải đảo

 

Các đội tham gia trò chơi Đồng lòng tát biển đông

Trao quà cho các đội và chụp ảnh kỷ niệm

Người đưa tin: ThS.DS Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture1.png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture1.png","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture2.png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture2.png","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture3%20(1).png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture3%20(1).png","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture4.png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture4.png","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture5.png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture5.png","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture7.png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture7.png","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture8.png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09_06_2022Picture8.png","subHtml":""}]