Xem thêm Công văn trả lời về việc doanh nghiệp thông báo từ chối Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Doanh nghiệp chúng tôi sẽ không tham gia thực hiện dự án này với Quỹ Natif vì thiếu niềm tin vào Quỹ và vì tốn kém thời gian khi phải tham gia dự án với Quỹ. Vì vậy Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam thông báo rút, không tham gia thực hiện với quỹ NATIF dự án "Nghiên cứu, trồng trọt, chiết xuất phân đoạn có tác dụng điều trị trên tim mạch từ cây dong riềng đỏ, bào chế sản phẩm hỗ trợ điều trị đau thắt ngực do mạch vành"

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/01.2018\/IMG_20180116_0002-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/01.2018\/IMG_20180116_0002-1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/01.2018\/IMG_20180116_0003-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/01.2018\/IMG_20180116_0003-1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/01.2018\/IMG_20180116_0004-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/01.2018\/IMG_20180116_0004-1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/01.2018\/IMG_20180116_0005-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/01.2018\/IMG_20180116_0005-1.jpg","subHtml":""}]