VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CÙNG CÔNG TY TNNH Y DƯỢC KINH ĐÔ

Ngày 20/5/2024,  tại Hội trường tầng 3 Viện Y học bản địa Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ AN HẦU ĐAN KIDS và BỔ TỲ AN cho công ty TNHH Y dược Kinh Đô.

Viện Y học bản địa Việt Nam có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng Viện-Bác sĩ. Hoàng Sầm; Viện trưởng -Tiến sĩ .BSCC. Ngô Quang Trúc; các cố vấn nghiên cứu như NGND.GS.TS. BS Hoàng Khải Lập, TTUT. PGS.TS. Hoàng Hà, BS.Triệu Thị Tâm cùng toàn bộ đội ngũ nghiên cứu viên của Viện. Công ty TNHH Y dược Kinh Đô có sự tham gia của  Giám đốc công ty Nguyễn Đăng Bằng, cố vấn chuyên môn BS. Nguyễn Thành Nhật cùng một số cán bộ trực thuộc công ty.

Trong lễ chuyển giao, đại diện Viện Y học bản địa Việt Nam, bác sĩ Hoàng Sầm đã có những chia sẻ về quá trình nghiên cứu sản phẩm. Với chung mục đích kinh doanh và phân phối sản phẩm dược hiệu quả và an toàn nhất cho mẹ và trẻ, Công ty TNHH Y dược Kinh Đô đã ký kết văn bản hợp tác chiến lực, nhận chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu của Viện Y học bản địa Việt Nam nguyện gắn bó không chỉ ngày đầu thành lập mà tương lai những năm sắp tới.

Một số hình ảnh về Lễ ký kết hợp tác chiến lược và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ:

Tiến Sĩ .BSCC. Ngô Quang Trúc – Viện trưởng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam.Tiến Sĩ .BSCC. Ngô Quang Trúc – Viện trưởng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam.

Nhà Giáo Nhân Dân.Giáo Sư .Tiến Sĩ.Bác Sĩ. Hoàng Khải Lập - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, cố vấn cao cấp Viện Y học bản địa Việt Nam.Nhà Giáo Nhân Dân.Giáo Sư .Tiến Sĩ.Bác Sĩ. Hoàng Khải Lập - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, cố vấn cao cấp Viện Y học bản địa Việt Nam.

Thầy thuốc ưu tú - PGS.TS. Hoàng Hà – Nguyên giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm bộ môn hô hấp Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, , cố vấn cao cấp Viện Y học bản địa Việt Nam

Thầy thuốc ưu tú - PGS.TS. Hoàng Hà – Nguyên giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm bộ môn hô hấp Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, , cố vấn cao cấp Viện Y học bản địa Việt Nam

BS. Triệu Thị Tâm – Nguyên Trưởng ban chăm sóc sức khỏe cán bổ tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng phòng khám nội tổng hợp 538.BS. Triệu Thị Tâm – Nguyên Trưởng ban chăm sóc sức khỏe cán bổ tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng phòng khám nội tổng hợp 538.

Bà Quách Thị Minh Thắng – Giám đốc Công ty TNHH YHBĐ Việt Nam.Bà Quách Thị Minh Thắng – Giám đốc Công ty TNHH YHBĐ Việt Nam.

Ông Nguyễn Đăng Bằng – Giám đốc Công ty TNHH Y Dược Kinh ĐôÔng Nguyễn Đăng Bằng – Giám đốc Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô

BS. Nguyễn Thành Nhật - Cố vấn chuyên môn Công ty TNHH Y Dược Kinh ĐôBS. Nguyễn Thành Nhật - Cố vấn chuyên môn Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô

Ông Phạm Đình Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao NanofranceÔng Phạm Đình Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanofrance

Bác sĩ. Hoàng Sầm - Chủ tịch Hội đồng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam phát biểu về quá trình nghiên cứu sản phẩm An Hầu Đan Kids và Bổ Tỳ AnBác sĩ. Hoàng Sầm - Chủ tịch Hội đồng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam phát biểu về quá trình nghiên cứu sản phẩm An Hầu Đan Kids và Bổ Tỳ An

an hầu 1Bác sĩ. Hoàng Sầm và ông Nguyễn Đăng Bằng đại diện hai đơn vị ký kết văn bản hợp tác chiến lược và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ

an hau 2an hau 3Viện trưởng Ngô Quang Trúc trao chứng nhận chuyển giao sản phẩm An hầu đan Kids và Bổ Tỳ An cho ông Nguyễn Đăng Bằng đại diện công ty TNHH Y dược Kinh Đô

Giáo sư Hoàng Khải Lập phát biểu cảm nghĩ về lễ ký kết hợp tác chiến lược của 2 đơn vịGiáo sư Hoàng Khải Lập phát biểu cảm nghĩ về lễ ký kết hợp tác chiến lược của 2 đơn vị

an hau 4

 

Đại diện 2 đơn vị chụp ảnh kỷ niệm lễ ký kết hợp tác chiến lược và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ

Doctor SAMAN

Người đưa tin: ThS.Ds Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/1.jpg","subHtml":"Ti\u1ebfn S\u0129 .BSCC. Ng\u00f4 Quang Tr\u00fac \u2013 Vi\u1ec7n tr\u01b0\u1edfng Vi\u1ec7n Y H\u1ecdc B\u1ea3n \u0110\u1ecba Vi\u1ec7t Nam."},{"src":"\/resources\/upload\/images\/2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/2.jpg","subHtml":"Nh\u00e0 Gi\u00e1o Nh\u00e2n D\u00e2n.Gi\u00e1o S\u01b0 .Ti\u1ebfn S\u0129.B\u00e1c S\u0129. Ho\u00e0ng Kh\u1ea3i L\u1eadp - Nguy\u00ean Hi\u1ec7u tr\u01b0\u1edfng Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Y D\u01b0\u1ee3c Th\u00e1i Nguy\u00ean, c\u1ed1 v\u1ea5n cao c\u1ea5p Vi\u1ec7n Y h\u1ecdc b\u1ea3n \u0111\u1ecba Vi\u1ec7t Nam."},{"src":"\/resources\/upload\/images\/3.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/3.jpg","subHtml":"Th\u1ea7y thu\u1ed1c \u01b0u t\u00fa - PGS.TS. Ho\u00e0ng H\u00e0 \u2013 Nguy\u00ean gi\u1ea3ng vi\u00ean cao c\u1ea5p, Ch\u1ee7 nhi\u1ec7m b\u1ed9 m\u00f4n h\u00f4 h\u1ea5p Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Y D\u01b0\u1ee3c Th\u00e1i Nguy\u00ean, , c\u1ed1 v\u1ea5n cao c\u1ea5p Vi\u1ec7n Y h\u1ecdc b\u1ea3n \u0111\u1ecba Vi\u1ec7t Nam"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/4.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/4.jpg","subHtml":"BS. Tri\u1ec7u Th\u1ecb T\u00e2m \u2013 Nguy\u00ean Tr\u01b0\u1edfng ban ch\u0103m s\u00f3c s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u00e1n b\u1ed5 t\u1ec9nh \u1ee7y Th\u00e1i Nguy\u00ean, Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kh\u00e1m n\u1ed9i t\u1ed5ng h\u1ee3p 538."},{"src":"\/resources\/upload\/images\/5.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/5.jpg","subHtml":"B\u00e0 Qu\u00e1ch Th\u1ecb Minh Th\u1eafng \u2013 Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c C\u00f4ng ty TNHH YHB\u0110 Vi\u1ec7t Nam."},{"src":"\/resources\/upload\/images\/6.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/6.jpg","subHtml":"\u00d4ng Nguy\u1ec5n \u0110\u0103ng B\u1eb1ng \u2013 Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c C\u00f4ng ty TNHH Y D\u01b0\u1ee3c Kinh \u0110\u00f4"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/7.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/7.jpg","subHtml":"BS. Nguy\u1ec5n Th\u00e0nh Nh\u1eadt - C\u1ed1 v\u1ea5n chuy\u00ean m\u00f4n C\u00f4ng ty TNHH Y D\u01b0\u1ee3c Kinh \u0110\u00f4"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/8.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/8.jpg","subHtml":"\u00d4ng Ph\u1ea1m \u0110\u00ecnh Tu\u1ea5n - Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c C\u00f4ng ty TNHH s\u1ea3n xu\u1ea5t d\u01b0\u1ee3c ph\u1ea9m c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao Nanofrance"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/9.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/9.jpg","subHtml":"B\u00e1c s\u0129. Ho\u00e0ng S\u1ea7m - Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng Vi\u1ec7n Y H\u1ecdc B\u1ea3n \u0110\u1ecba Vi\u1ec7t Nam ph\u00e1t bi\u1ec3u v\u1ec1 qu\u00e1 tr\u00ecnh nghi\u00ean c\u1ee9u s\u1ea3n ph\u1ea9m An H\u1ea7u \u0110an Kids v\u00e0 B\u1ed5 T\u1ef3 An"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.jpg","subHtml":"an h\u1ea7u 1"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/11.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/11.jpg","subHtml":"an hau 2"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/12.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/12.jpg","subHtml":"an hau 3"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/13.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/13.jpg","subHtml":"Gi\u00e1o s\u01b0 Ho\u00e0ng Kh\u1ea3i L\u1eadp ph\u00e1t bi\u1ec3u c\u1ea3m ngh\u0129 v\u1ec1 l\u1ec5 k\u00fd k\u1ebft h\u1ee3p t\u00e1c chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c c\u1ee7a 2 \u0111\u01a1n v\u1ecb"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/14.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/14.jpg","subHtml":"an hau 4"}]