Tóm tắt đề tài Đánh giá hiệu suất làm tan tinh thể Cholesterol của 4 bài thuốc cổ phương đã đang được ứng dụng làm sạch động mạch cảnh của người - yhocbandia.vn

1. Đặt vấn đề:

  1. Theo nguyên lý hóa học, những chất có cấu trúc gần giống nhau có xu hướng sẽ tan trong nhau. Cholesterol, luôn có nhân sterol được cho là chất nền của xơ vữa động mạch cảnh vì dường như nó tạo sự kết dính, bám dính, lan tỏa trong lòng mạch mạch máu khi kết hợp với can xi, và các cơ chất khác như lipoprotein, glycoprotein, glycolipits, các mảnh vụn của tế bào thoái hóa và chết lưu thông trong lòng mạch.
  2. Hiện nay chúng tôi đang chiếm hữu, sử dụng 4 bài thuốc cổ giàu nhân sterol là bài A, B, C, D theo đường uống với khả năng làm sạch được lòng mạch máu của động mạch cảnh theo thứ tự giảm độ hẹp khẩu kính lòng mạch trong thời gian mỗi 30 ngày, giao động trong khoảng: A (7-8%); B (5-6%); C (4-5%) và D (3%) trên siêu âm Doppler.
  3. Vấn đề cần giải quyết là các bài thuốc này có khả năng làm tan cholesterol tinh thể không?

2. Kết quả thí nghiệm:

Cùng điều kiện nhiệt độ 37,3oC/24h/tủ ấm; với 100mg/mẫu cholesterol tinh thể; thời gian ngâm làm tan 24h 30 phút; sấy lạnh; với mỗi dung môi 10 mẫu, 2ml mỗi dung môi A, B, C, D đều nồng độ 0,67% và nước muối sinh lý 0,9%, ta có kết quả làm tan cholesterol tinh thể như sau:

Thứ tự mẫu Dung môi 2ml (0,67%) Hiệu suất làm tan tinh thể cholesterol invitro (%)
1 Dung môi A 4,48
2 Dung môi B 2,47
3 Dung môi C 2,19
4 Dung môi D 1,99
5 Nước muối sinh lý 0,89

3. Kết luận:

  • Kết quả về khả năng làm tan tinh thể cholesterol của các bài thuốc A, B, C, D phù hợp với diễn biến của kết quả siêu âm Doppler trên bệnh nhân xơ vữa lòng mạch gây hẹp động mạch cảnh.
  • Hiện nay áp dụng bài thuốc A & B điều trị bệnh nhân xơ vữa hẹp động mạch cảnh và động mạch vành là có cơ sở.

Doctor SAMAN
Nhóm nghiên cứu:
Bác sỹ Hoàng Sầm & GS Hứa Văn Thao cùng cộng sự
 

Xem thêm: Sạch lòng mạch - sạch mảng bám cholesterol trong lòng mạch máu

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/05.2019\/lam-tan-tinh-the-cholesterol-yhocbandia.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/05.2019\/lam-tan-tinh-the-cholesterol-yhocbandia.jpg","subHtml":"T\u00f3m t\u1eaft \u0111\u1ec1 t\u00e0i \u0110\u00e1nh gi\u00e1 hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m tan tinh th\u1ec3 Cholesterol c\u1ee7a 4 b\u00e0i thu\u1ed1c c\u1ed5 ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u00e3 \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng d\u1ee5ng l\u00e0m s\u1ea1ch \u0111\u1ed9ng m\u1ea1ch c\u1ea3nh c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi - yhocbandia.vn"}]