Trị số hoá sinh dịch não tuỷ bình thường.

  • Tác giả: Sưu tầm
  • Đăng ngày: 23/03/2010
  • Chuyên mục: Cận lâm sàng
  • Lượt xem: 642
Chất xét nghiệm Bình thường
Glucose 2,4 – 4,2 (mmol/l)
Ure 2,5 – 6,7 (mmol/l)
Protein 0,2 – 0,45 g/l
                           Cl-                                                             120 – 130 (mmol/l)                         
Pandy
None-Apelt
(-)
(-)               

Doctor SAMAN

Đăng bình luận

Hãy chọn ô phía trên để xác nhận

Các bình luận trước đó