Phương pháp nghiên cứu định danh thực vật:

 • Sử dụng các phương pháp so sánh hình thái truyền thống song song với một số phương pháp phân tích khoa học hiện đại.
 • Căn cứ khoá phân loại thực vật.
 • Kết hợp với những bộ sách chuyên ngành như: Cây cỏ Việt Nam-Phạm Hoàng Hộ (1999-2000), Từ điển cây thuốc Việt Nam-Võ Văn Chi (2012), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam-Đỗ Tất Lợi (2005), Danh lục các loài thực vật Việt Nam (2003, 2005), Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi-Nguyễn Viết Thân (2003)... Tiến hành xác định tên khoa học và tìm hiểu thông tin khoa học.

Kết luận: Mẫu số 53-ĐD/YHBĐ có tên thường gọi và tên khoa học và được sắp xếp trên hệ thống phân loại như sau:

 • Tên thường gọi: Long nha thảo
 • Tên khoa học: Agrimonia pilosa Ledeb.
 • Một số thông tin khoa học:
 • Theo Võ Văn Chi, 2012, Từ điển cây thuốc Việt Nam, Quyển I, trang 1329: Long nha thảo “thường dùng trị 1. Khái huyết, thổ huyết, băng huyết, đại tiện ra máu; 2. Sốt rét, lỵ; 3. Tràng nhạc, lao lực”
 • Nghiên cứu ở nước ngoài:
  • Hoạt động ức chế Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) và ức chế glucosidase của các hợp chất được phân lập từ Agrimonia pilosa.
  • Các nhà nghiên cứu đã xác định được 11 hợp chất trong Agrimonia pilosa là : apigenin-7-O-β-d-glucuronide-6″-methyl ester, triliroside, quercetin-7-O-β-d-glycoside, quercetin-3-O-β-d-glycoside, kaempferol, kaempferol-3-O-α-l-rhamnoside, β-sitosterol, ursolic acid, tormentic acid, methyl 2-hydroxyl tricosanoate, và palmitic acid.
  • Hợp chất 8, 9, và 11 tác dụng ức chế hoạt động PTP1B với giá trị IC50 là 3,47 ± 0,02, 0,50 ± 0,06 và 0,10 ± 0,03 mM, tương ứng. Các hợp chất 3, 4, 6, và 9 có tác dụng ức chế hoạt động của α-glucosidase với giá trị IC50 là 11,2 ± 0,2 , 29,6 ± 0,9, 28,5 ± 0,1 và 23,8 ± 0,4 mM, tương ứng. Kết quả này cho thấy tiềm năng của các hợp chất trong Agrimonia pilosa  để phát triển thuốc chữa bệnh đái đường.

Tài liệu tham khảo:

 1. Võ Văn Chi, 2012, Từ điển cây thuốc Việt Nam, Quyển I,  NXB Y học,  Hà Nội.
 2. Na B, Nguyen PH, Zhao BT, Vo QH, Min BS, Woo MH, Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitory activity and glucosidase inhibitory activity of compounds isolated from Agrimonia pilosa. Pharm Biol. 2016;54(3):474-80.

Ban biên tập Viện Y học bản địa Việt Nam.

Doctor SAMAN

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2017\/long-nha-thao.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2017\/long-nha-thao.jpg","subHtml":""}]