Kỷ yếu Hội thảo khoa học

Nghiên cứu ứng dụng hợp chất thiên nhiên chữa bệnh an toàn hiệu quả

Trải qua 12 năm hình thành chỉ với 13 tỷ đồng vốn nhỏ nhoi, đến nay Viện Y học bản địa Việt Nam được cấu thành tổ hợp Y học bản điạ Việt Nam với 4 đơn vị và 13 chi nhánh trong toàn quốc. Với 12 năm không ngưng nghỉ, kiên định, minh định, không mệt mỏi, một lòng cống hiến. Viện Y học bản địa Việt Nam đã gần như 1 mô hình mẫu về nghiên cứu khoa học do tư nhân thành lập.

Ban biên tập cảm ơn sự phối hợp và những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị đại biểu đại diện trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên; trường Đại học Y – Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội; các Y- Bác sĩ, Dược sĩ tại các Bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân, phòng khám góp phần tạo nên thành công của Hội thảo.

Mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn để việc biên tập kỷ yếu được hoàn thiện hơn.

Nôi dung chi tiết xem tại đường link dưới đây:

/resources/upload/files/Ky-yeu-hoi-thao-khoa-hoc-thang-05-nam-2023-YHBDVN.pdf

 

Quyết định phê duyệt tổ chức Hội thảo và thành lập Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu và điều trị Ung thư từ dược liệu.

Các đại biểu tham gia hỏi - trả lời các nội dung trong báo cáo khoa học


Sau Hội thảo các Đại biểu, Khách mời, chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo Viện Y học bản địa Việt Nam .

Nôi dung chi tiết xem tại đường link dưới đây:

/resources/upload/files/Ky-yeu-hoi-thao-khoa-hoc-thang-05-nam-2023-YHBDVN.pdf

Ban biên tập

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/Ky%20yeu%20hoi%20thao_Page_01.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/Ky%20yeu%20hoi%20thao_Page_01.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/Ky%20yeu%20hoi%20thao_Page_05.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/Ky%20yeu%20hoi%20thao_Page_05.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/Ky%20yeu%20hoi%20thao_Page_06.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/Ky%20yeu%20hoi%20thao_Page_06.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/Ky%20yeu%20hoi%20thao_Page_15.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/Ky%20yeu%20hoi%20thao_Page_15.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/Ky%20yeu%20hoi%20thao_Page_18(1).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/Ky%20yeu%20hoi%20thao_Page_18(1).jpg","subHtml":""}]