chữa chảy máu cam - yhocbandia.vn
 

Chảy máu cam là chảy máu mũi trước hoặc mũi sau, hiện nay có nhiều giả thuyết về chảy máu cam nhưng không thuyết phục hoàn toàn. Ví dụ cho rằng giảm độ tập trung tiểu cầu, rối loạn huyết động, bệnh toàn thân…

Chảy máu trong đôngy được chia làm 3 loại:

  • Chảy máu do huyết nhiệt, nhiệt khiến huyết vọng hành.
  • Chảy máu tỳ hư nên bất thống nhiếp huyết.
  • Chảy máu do huyết ứ gây sung huyết dẫn tới xuất huyết.

Chảy máu cam có thể do cả 3 nguyên nhân trên. Bài thuốc chữa đơn giản, dễ kiếm và hiệu quả cao như sau:

  • Cỏ nhọ nồi…….1 nắm
  • Đất lòng bếp….1 cục nhỏ
  • Kinh giới……….1 nắm
  • Ngải cứu tươi….1 nắm
  • Lá mần tưới……1 nắm
  • Lá xương sông…1 nắm.

Tất cả sắc lấy nước uống nguội 3 lần trong ngày, liền như thế 3 ngày sẽ không bao giờ tái phát.

 

(Sưu tầm)

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/03\/7-nguyen-nhan-chinh-khien-ban-bi-chay-mau-mui-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/03\/7-nguyen-nhan-chinh-khien-ban-bi-chay-mau-mui-yhocbandia.jpg","subHtml":"ch\u1eefa ch\u1ea3y m\u00e1u cam - yhocbandia.vn"}]