Từ năm 2007, tôi (Bs Hoàng Sầm) có thói quen mỗi năm đều lên Tỉn Keo – Định Hóa nơi thủ đô gió ngàn để thăm viếng, tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà tưởng niệm, năm nay do bận đi làm dự án nên ít có dịp lên. Hôm nay ngày 30/01/2018 tranh thủ trước Tết tôi và một số người trong cơ quan, trong đó có đồng chí Tám nguyên là bảo vệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng lên thăm Bác Hồ.

Đồng chí Dương Văn Tám – Nguyên bảo vệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đến cầu Nạ Tẩm đã gần khu di tích lịch sử lắm rồi nhưng vì có một xe đang chôn cột điện bên cạnh cầu nên bọn tôi không đi tiếp được. Trong lúc dừng xe đợi, chúng tôi tranh thủ đi vệ sinh và ngắm cảnh. Khi xuống dưới chân cầu thì thấy dòng nước chảy từ nhà dân xuống suối đen kịt, mùi hôi nồng nặc, rác rưởi chất thành đống.

Từ cuối năm 2007, khu di tích lịch sử Tỉn Keo đã được tái hiện, trùng tu, tôn tạo, xây mới và đường xá cũng được rải nhựa để phục vụ cho khách du lịch. Đồng thời đời sống người dân ở đây cũng khá hơn nhiều. Dần dần khu vực này hình thành mô hình bán thành thị, bán nông thôn sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và hiện tượng ô nhiễm là điều tất yếu.

Điều đáng nói ở đây là khu di tích lịch sử này chính là minh chứng đầy đủ nhất về lịch sử kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam. Nơi này trong sáu năm, Bộ Chính trị Trung ương Đảng và các bộ khác đều làm việc ở đây, nên được gọi là thủ đô kháng chiến hay còn được gọi với tên gọi khác là thủ đô gió ngàn của Việt Nam.

Tỉn Keo là một trong những thủ đô từng có của Việt Nam, nhưng với mức độ ô nhiễm này thì trong một thời gian không xa khu vực này chẳng những sẽ bị ô nhiễm môi trường nặng mà còn là nguồn gây bệnh cho người dân địa phương và khách du lịch, khách nước ngoài. Nếu Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên không khảo sát đánh giá tác động môi trường chung xung quanh khu di tích lịch sử du lịch thì sẽ có 3 hệ lụy:

  1. Tổn thương cảnh quan du lịch lịch sử của Việt Nam
  2. Mô hình bệnh tật ở đây sẽ có những thay đổi đáng kể do ô nhiễm
  3. Mất dần nguồn thu do khách du lịch không còn muốn đến thăm khu di tích này nữa

Doctor SAMAN

Lê Lương Tất Thành

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/dong-chi-duong-van-tam-nguyen-bao-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/dong-chi-duong-van-tam-nguyen-bao-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/cau-na-tam-tin-keo-dinh-hoa.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/cau-na-tam-tin-keo-dinh-hoa.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/nuoc-cong-den-kit.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/nuoc-cong-den-kit.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/nuoc-thai-cua-nha-dan-tin-keo.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/nuoc-thai-cua-nha-dan-tin-keo.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/rac-thai-duoi-chan-cau-na-tam.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/rac-thai-duoi-chan-cau-na-tam.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/khu-di-tich-tin-keo-dinh-hoa.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/khu-di-tich-tin-keo-dinh-hoa.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/nha-tuong-niem-bac-ho.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/nha-tuong-niem-bac-ho.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/nha-trung-bay-tin-keo.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/nha-trung-bay-tin-keo.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/nha-trung-bay.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/nha-trung-bay.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/chuong-o-nha-tuong-niem-bac-ho.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/chuong-o-nha-tuong-niem-bac-ho.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/bac-sy-hoang-sam-ghi-cam-tuong-tai-nha-tuong-niem-bac-ho.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/02.2018\/bac-sy-hoang-sam-ghi-cam-tuong-tai-nha-tuong-niem-bac-ho.jpg","subHtml":""}]