Trong thực hành lâm sàng Thần kinh và Tâm thần, để xem bệnh nhân có bị Sa sút trí tuệ (SSTT) hay không, người ta thường sử dụng thang điểm Folstein năm 1975 và sau này được cải biên năm 1990 để đánh giá các mức độ khác nhau của Sa sút trí tuệ. Sau đây chúng tôi giới thiệu trắc nghiệm này.

Kiểm tra ngắn gọn trạng thái tâm trí/Mini – Mental State Examination viết tắt là MMSE

Kiểm tra ngắn gọn trạng thái tâm trí/Mini – Mental State Examination viết tắt là MMSE

I - TRẮC NGHIỆM FOLSTEIN (1990)

Lĩnh vực

Nội dung tiến hành

Đánh giá cho điểm

Định hướng

Năm, tháng, ngày, thứ mấy, giờ

5

 

Nước, tỉnh, thành, quận, huyện, bệnh viện, khoa, phòng.

5

Ghi nhớ

Cho 3 tên đồ vật (ví dụ: Chuối, bàn, đũa)

Bảo bệnh nhân nhắc lại (cho 1 điểm nếu nói đúng).

Bảo bệnh nhân học thuộc, nhắc lại cho đến khi  đúng.

3

Chú ý và tính toán

Làm phép tinh 100 - 7, tiếp tục sau 5 lần (100,93,86,79,72,65).

Cách khác: Đánh vần ngược từ Thiện (N,Ệ,I,H,T).

5

Nhắc lại

Nhắc lại tên 3 đồ vật mà lúc trước bệnh nhân đã thuộc.

3

Ngôn ngữ

Nói được tên đồ vật: ví dụ bút chì, đồng hồ...

2

Nhắc lại câu; “Không có NẾU, VÀ hoặc NHƯNG gì cả”

1

Yêu cầu làm động tác có 3 thì (cho điểm 1 với từng thì) ví dụ “đưa ngón tay trỏ bàn tay phải lên mũi rồi đưa chạm vào tai trái"

3

Yêu cầu bệnh nhân đọc và thi hành một lệnh ghi trên giấy: Ví dụ “Hãy nhắm mắt lại”

1

Yêu cầu bệnh nhân viết một câu lên giấy. Cho điểm nếu câu đó có ý nghĩa, có chủ ngữ và động từ

1

Vẽ theo

Yêu cầu bệnh nhân vẽ một đôi hình có 5 cạnh cắt nhau

1

Ghi chú; Mốc điểm 24 giúp phân loại bình thường và bất thường. Loại SSTT nhẹ là từ 20-23 điểm, loại SSTT vừa từ 14-19 điểm, SSTT nặng là 0 -13 điểm.

II - TRẮC NGHIỆM FOLSTEIN (cải biên năm 1990)

  • Định hướng: Nước, tỉnh, thành, quận / huyện, bệnh viện, khoa, phòng; Cho 5 điểm.
  • Ghi nhớ: như thang điểm Folstein năm1975, nhưng không cho điểm.
  • Chú ý và tính toán: như thang điểm Folstein năm 1975. Đánh vần ngược có điểm dễ hơn; Cho 5 điểm.
  • Nhớ lại: như thang điểm Folstein năm 1975; Cho 3 điểm.
  • Cộng điểm: “Nhớ - Định hướng”; Cho 8 điểm.

Ghi chú: Điểm 3 hoặc dưới 3 khá đặc hiệu để chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer.

Tài liệu tham khảo

Tập san Thần kinh học, số 6 -2004

TS.BS Cao cấp Ngô Quang Trúc

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/11.2020\/mental-state.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/11.2020\/mental-state.jpg","subHtml":"Ki\u1ec3m tra ng\u1eafn g\u1ecdn tr\u1ea1ng th\u00e1i t\u00e2m tr\u00ed\/Mini \u2013 Mental State Examination vi\u1ebft t\u1eaft l\u00e0 MMSE"}]