Vừa ăn vừa cười nói là rất bình thường, bữa ăn không tiếng cười thì thật khó nuốt, nhưng như vậy đôi khi sẽ bị sặc đường thở. Trẻ ngày Tết vui quên thân, ngậm kẹo, ngậm bi, ngậm nhẫn, hạt hướng dương, hạt bí, hạt dưa... Cả người lớn, trẻ em đều có thể bị đột ngột sặc nghẽn đường thở do di vật, gây chết ngạt nhanh chóng.

Thao tác hem-lich tát thật mạnh vào lưng ngực 5 lần kết hợp ép đẩy bụng lên trên đột ngột 5 lần

Thao tác Heimlich tát thật mạnh vào lưng ngực 5 lần kết hợp ép đẩy bụng lên trên đột ngột 5 lần

Thao tác hem-lich tát mạnh 5 phát vào lưng giữa 2 xương bả vai

Thao tác Heimlich tát mạnh 5 phát vào lưng giữa 2 xương bả vai

Ép đẩy bụng đột ngột ngược lên trên ở tư thế nằm ngửa

Ép đẩy bụng đột ngột ngược lên trên ở tư thế nằm ngửa

Bằng các thủ thuật đơn giản này mỗi năm hàng triệu người sặc đường thở đã được cứu sống.

Doctor SAMAN

Bs Hoàng Sầm

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/01.2019\/hem-lich-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/01.2019\/hem-lich-1.jpg","subHtml":"Thao t\u00e1c hem-lich t\u00e1t th\u1eadt m\u1ea1nh v\u00e0o l\u01b0ng ng\u1ef1c 5 l\u1ea7n k\u1ebft h\u1ee3p \u00e9p \u0111\u1ea9y b\u1ee5ng l\u00ean tr\u00ean \u0111\u1ed9t ng\u1ed9t 5 l\u1ea7n"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/01.2019\/hem-lich-2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/01.2019\/hem-lich-2.jpg","subHtml":"Thao t\u00e1c hem-lich t\u00e1t m\u1ea1nh 5 ph\u00e1t v\u00e0o l\u01b0ng gi\u1eefa 2 x\u01b0\u01a1ng b\u1ea3 vai"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/01.2019\/hem-lich-3.png","thumb":"\/resources\/upload\/images\/01.2019\/hem-lich-3.png","subHtml":"\u00c9p \u0111\u1ea9y b\u1ee5ng \u0111\u1ed9t ng\u1ed9t ng\u01b0\u1ee3c l\u00ean tr\u00ean \u1edf t\u01b0 th\u1ebf n\u1eb1m ng\u1eeda"}]