Giáng mạc hoả

+ Phương pháp nghiên cứu định danh thực vật:

– Sử dụng các phương pháp so sánh hình thái truyền thống song song với một số phương pháp phân tích khoa học hiện đại.

– Căn cứ khoá phân loại thực vật.

– Kết hợp với những bộ sách chuyên ngành như: Cây cỏ Việt Nam-Phạm Hoàng Hộ (1999-2000), Từ điển cây thuốc Việt Nam-Võ Văn Chi (2012), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam-Đỗ Tất Lợi (2005), Danh lục các loài thực vật Việt Nam (2003, 2005), Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi-Nguyễn Viết Thân (2003)… Tiến hành xác định tên khoa học và tìm hiểu thông tin khoa học.

+ Kết luận: Mẫu số 22-ĐD/YHBĐ có tên thường gọi và tên khoa học và được sắp xếp trên hệ thống phân loại như sau:

– Tên thường gọi: Ráng mạc hỏa cám

– Tên khoa học: Pyrrosia subfurfuracea (Hook.) Ching.

* Lớp:  Equisetopsida C. Agardh.

* Phân lớp:  Polypodiidae Cronquist, Takht. & W. Zimm.

* Bộ:  Polypodiales Link

* Họ:  Polypodiaceae J. Presl & C. Presl

* Chi:   Pyrrosia Mirb.

*Loài: Pyrrosia subfurfuracea (Hook.) Ching.

-> Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Hoàng Hộ, 1999, Cây cỏ Việt Nam, Quyển I, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

2. Danh lục các loài thực vật Việt Nam,tập I, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

Ban biên tập Viện Y học bản địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/05\/Giang-mac-hoa-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/05\/Giang-mac-hoa-yhocbandia.jpg","subHtml":"Gi\u00e1ng m\u1ea1c ho\u1ea3"}]