Cục máu đông trong lòng mạch hoặc trong mô não là nguyên nhân gây ra đột quỵ não người. Bệnh diễn biến nhanh chóng, liên tục trong 24h đầu, 20% tử vong trong tháng đầu; 30% trong năm đầu; 30% tàn phế; chỉ 20% phục hồi. Do vậy cần làm tan cục máu đông trong lòng mạch để tránh tử vong, giảm thiểu tối đa mức độ trầm trọng của di chứng và tạo cơ hội phục hồi di chứng có viễn cảnh tốt đẹp hơn.

Hiệu suất làm tan cục máu đông trong thời gian 60 phút của các mẫu máu đem thử nghiệm với các loại An cung lần lượt từ cao tới thấp là An cung Việt Nam 22,68%; An cung Hàn quốc vỏ hộp màu đỏ 21,59%; An cung Hàn quốc vỏ hộp màu vàng 18,39%; An cung Trung Quốc 17,14%; như vậy An cung Việt Nam có hiệu suất làm tan cục máu đông ở thí nghiệm cao hơn các loại An cung nhập ngoại, mặc dù sự khác biệt chưa đạt mức thống kê, do P > 0,05.

 

Xem file Powerpoint

 

 

Xem file PDF

 

 

Tải về:

File PDF: An cung Việt Nam (Mật khẩu giải nén: yhocbandia.vn)

File Powerpoint: An cung Việt Nam

 

Doctor SAMAN

[]